Stork House

Professionele uitgaven in eigen beheer

De aanpak van…, deel 3

Kyra Mind

&

Jan Heijnen

Het in eigen beheer uitgeven van een boek is niet zomaar iets. Er komt veel bij kijken. Zie je het als een hobby, dan is een investering niet of nauwelijks nodig. Pak je het echter professioneler aan, dan zou het beslist als een waar ambacht beschouwd kunnen worden. Maar waar vind je bruikbare informatie? En wat is beter: POD of een oplage laten maken? Hoe komt het kostenplaatje er uiteindelijk uit te zien? Kortom: wat bezielt iemand om de gang van manuscript naar volwaardig boek op alle fronten in eigen hand te houden?

Het antwoord op die vraag ligt m.i. misschien wel in dat ene woord: bezieling.
Respect voor het boek als zodanig en voor het traject dat voorafgaat aan de publicatie ervan.

Ik vroeg mij af: hoe beleven schrijvers die zich hieraan wagen, dit proces? Waar lopen deze zogenoemde selfpubbers tegenaan, wat zijn hun grootste struikelblokken en hoe zien zij de toekomst van deze manier van publiceren? In deze serie bloginterviews geven steeds twee auteurs antwoord op deze vragen.

De hamvraag:

Is het mogelijk voor een auteur om schrijven als enige bron van inkomsten te hebben?

Leven van het schrijven. Het is de ultieme droom voor elke schrijver. Dit ideaalbeeld lijkt voorbehouden aan grote auteurs, wiens boeken in bulkverpakking over de toonbank gaan. Onontbeerlijk daarbij zijn de expertise en steun van een evenzo grote uitgever, die alle uithoeken van de boekenbranche kent en daarmee een flink bereik heeft. Toch?

Indien bovenstaande vraag kan worden beantwoord met ja, dan zijn volgende vragen minstens zo interessant. In welk genre moet een aspirant-schrijver zijn verhalen uitrollen om zijn werk verkocht te krijgen? En welke vormen van marketing en promotie zijn nodig om De Droom te verwezenlijken? Vanzelfsprekend een televisie- of radiocampagne. Aan tafel bij Jinek of Humberto. Of de cover levensgroot op een abri. Toch?

Dream on.

In dit derde deel twee auteurs onder de loep die qua aanpak op veel fronten met elkaar verschillen. Desondanks hebben zij éen grote overeenkomst: hun schrijfwerk vormt hun enige bron van inkomsten. En daarmee geven ze antwoord op de vraag die hierboven gesteld wordt.

Dark romance versus theologie

Om op bovenstaande vragen terug te komen, er is geen genre te noemen die de voorkeur heeft als het gaat om schrijven als fulltimebaan. Zoveel wordt wel bewezen door de auteurs in deze blog. De genres van Kyra Mind (pseudoniem) en Jan Heijnen liggen mijlenver uit elkaar. Terwijl het boek van Jan de veelzeggende titel Bijbel in 1 Dag heeft, vormt dark romance, door website TBR omschreven als “romance novels with darker themes, with mature content for adult readers” de basis voor het werk van Kyra.

Het begin van haar schrijfcarrière, de interactie tussen haar en de lezers, marketing en verkoop; bij de aanpak van Kyra vindt bijna alles uitsluitend online plaats. Niet zo verwonderlijk als je weet dat de auteur als online-schrijver is begonnen. Nog steeds schrijft en verkoopt zij verhalen op sociale media, waar meer en meer lezers haar weten te vinden. Deze “veellezers”, zoals Kyra hen omschrijft, zijn vooral geïnteresseerd in digitaal lezen.
Collega-schrijvers adviseerden haar om in eigen beheer uit te geven. Iets waar zij wel oren naar had, tot het lot na deelname aan een schrijfwedstrijd anders besloot. Ze won en sleepte een uitgeefcontract in de wacht. Haar debuut had zij derhalve bij een uitgever, maar tegenwoordig schaart zij zich onder de selfpubbers.

Ook Jan Heijnen, die de voorkeur geeft aan ‘zelf professioneel uitgeven’ in plaats van de term selfpubben, debuteerde bij een reguliere uitgever. Zijn boeken, waarvan een aantal onder pseudoniem is geschreven, verkochten prima en hij was redelijk content met zijn royalty’s, die eens per jaar werden uitgekeerd. Tot hij zich op een dag realiseerde hoeveel meer hij per boek kon overhouden als hij die zelf op de markt zou brengen. In 2016 kwam zijn eerste werk in eigen beheer uit. Dit boek had een vliegende start, doordat een groot deel van de oplage direct werd gekocht door een geïnteresseerde non-profitpartij. Van zijn meest recente boek (2021) zijn inmiddels enkele duizenden paperbacks verkocht en is het meer dan dertigduizend keer gedownload.
Jan ziet zichzelf als een hybride auteur; zijn werk verschijnt zowel bij een reguliere uitgever als in eigen beheer. In tegenstelling tot Kyra’s ervaringen ziet hij geen heil in het meedoen aan schrijfwedstrijden.

Maling aan mailing

Zowel Kyra als Jan beaamt dat een stappenplan onontbeerlijk is voor het tijdrovende proces van het zelf uitgeven. Dat geldt niet alleen voor de totstandkoming van het eindproduct, maar ook voor het traject van marketing en promotie. Naast het schrijven geeft Jan cursussen, waarin de inhoud van het boek aan bod komt. Hij ziet zijn boek niet als einddoel, maar denkt liever in productpiramides. Deze benadering houdt wel in dat er voor het schrijven minder tijd overblijft; iets wat hij als het grootste struikelblok in het selfpub-proces beschouwt.

Voor Kyra Mind is dat het plannen. Bij de samenwerking met een uitgever neemt die een groot deel van het plannen voor zijn rekening en zorgt ervoor dat deadlines en doelen behaald worden. “Nu ik alles zelf doe, heb ik niemand die mijn planning bewaakt”, aldus Kyra. Maar zij ziet de daardoor ontstane chaos tevens als goede leerschool.
Kyra adverteert niet, maar wil daar wel mee gaan experimenteren.

Zoals eerder beschreven, vindt Kyra haar lezers vooral online. De verkoop van haar boeken geschiedt voornamelijk op platforms als Kobo en Bol. Het gebruik van sociale media levert haar zoveel op, dat zij haar baan heeft kunnen opzeggen en zich voor de volle honderd procent op het schrijven kan richten. Het is de plek waar zij in contact treedt met haar lezers en een binding met hen aangaat. Een binding die, volgens Kyra, veel zinvoller is dan het hebben van bijvoorbeeld een mailinglijst. Een manier van klantenbinding die volgens haar nogal eens wordt overschat en waarvan het succes afhankelijk is van de leeftijd van de lezers.

Wie juist zweert bij het nut van een mailinglijst, is Jan. Hij gebruikt Facebook om te adverteren en is het ermee eens dat sociale media voor een grote schare lezers kunnen zorgen. Hij vreest echter dat deze lezers onbereikbaar worden op het moment dat Facebook, of Instagram e.d., om wat voor reden dan ook, ermee stopt. Daarnaast heeft een dergelijke lijst voor hem nóg een functie: “Lezers worden hopelijk cursist, cursisten kopen hopelijk een boek. Zo neemt de lifetime value van je abonnees toe”, aldus Jan. Hij verkoopt rechtstreeks via zijn website en zijn klantenbestand vormt voor hem een tweede manier om contact te houden met zijn lezers.

Welke afbeelding vinden de auteurs het meest overeenkomen met hun selfpub-traject? Kyra kiest voor foto nr 1, Jan gaat voor nr 2.

Het zal niet zo vreemd zijn dat er weinig tot niets zal veranderen in de uitvoering van Kyra’s werk wanneer de prijsverhogingen papieren versies onbetaalbaar maken, zowel voor de zelf-uitgevende schrijver als voor de lezer. Ongeveer negentig procent van haar verkoop bestaat uit e-books.
Hoewel veel van zijn lezers de voorkeur geven aan een papieren boek, houdt Jan in dat geval wel degelijk rekening met de overstap naar e-book. Het liefst zou hij volledig erop overgaan, een stap die hij hoogstwaarschijnlijk zal zetten wanneer de investering in een papieren versie niet meer kan worden terugverdiend.

De keerzijde van de droom

Welk inzicht heeft het selfpub-proces hun opgeleverd? Ondanks dat het best een hobbelig parcours is, heeft het Jan tot het besef gebracht dat hij, in zijn eigen woorden, “has wat it takes”. Daarnaast is hij erachter gekomen dat hij goed in staat is om een team aan te sturen en dat redactiewerk een onderdeel is waar hij een hekel aan heeft.

Voor Kyra is het duidelijk geworden dat een selfpubber in z’n eentje veel kan bereiken, zolang het lef om bepaalde dingen te ondernemen en uit te proberen, er maar is. Zij heeft inmiddels ondervonden dat de droom om een fulltime-schrijver te zijn ook een wat mindere kant heeft. Ze ervaart het als een tamelijk eenzaam bestaan. Kyra blijkt meer een teamplayer te zijn dan ze had gedacht en mist de reuring van bijvoorbeeld collega’s om zich heen.

Is dat een reden om terug te keren naar een uitgever, mocht die kans zich aandienen?
Kyra Mind zou er beslist voor openstaan, maar zo’n samenwerking zou dan wel een gedegen aanvullende waarde voor haar moeten hebben. Zij noemt als voorbeeld een betere toegang tot (meer) lezers en de mogelijkheid om haar boeken ook in boekhandels verkrijgbaar te maken.

Voor Jan Heijnen is die kans al een feit. Eind dit jaar volgt er een pilot tussen hem en een uitgeverij, die hem een groter netwerk en meer bereik heeft beloofd. “Laat maar zien dan”, aldus een laconieke Jan.

Blijft de vraag of dat zou betekenen dat ze daarmee datgene opgeven wat voor hen synoniem staat aan het uitgeven in eigen beheer, namelijk: vrijheid.


Nieuwsgierig naar deze auteurs en de boeken die zij schrijven?
Klik op hun bovenstaande afbeeldingen en je wordt omgeleid naar hun website.


De aanpak van…, deel 3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven